.

Můj způsob práce

Každý člověk má vlastní, jedinečný životní příběh, který si zasluhuje nehodnotící přístup a respekt.   Obecné pravdy a zaručená řešení neexistují. Při práci využívám svých znalostí a zkušeností k tomu, aby klient získal ucelenější náhled na svůj problém, situaci a uvědomil si souvislosti svých potíží v širším kontextu (osobnost, vztahy), objevil své silné stránky, možnosti i omezení. Podporuji ho v krocích a změnách, ke kterým se sám odhodlá, na kterých se aktivně podílí. Zaměřuji se na to, čím klient prochází, která témata jsou pro něj nejtíživější. Ochota konfrontovat se s věcmi, které nemusí být vždy příjemné a jejich následné zpracování, může pomoci zlepšit kvalitu života. K tomu je třeba pracovat ve vzájemné důvěře a bezpečném prostoru pro vyjádření potřeb, obav, starostí apod. V dialogu, který je základní formou práce, reflektuji a sdílím to, co slyším a vidím. Dle potřeby využívám řadu různých technik s ohledem na povahu potíží.

Průběh setkání, rozhovor

Před prvním setkáním, rozhovorem je přirozené, že se mohou objevit obavy, nejistota z toho, jak vše bude probíhat. Tyto obavy jsou ale zbytečné. Budeme se snažit nahlédnout na Vaši situaci, zjistit, jakou formou a za jakých podmínek by mohla, pokud budete mít zájem, probíhat naše budoucí spolupráce. Společně si ujasníme:

  • Vaše očekávání, stanovíme si a popíšeme cíle a změny, kterých chcete dosáhnout
  • cíl může být později po vzájemné domluvě změněn či doplněn
  • časový rozsah a frekvence setkávání či rozhovorů - odvíjí se s ohledem na konkrétní situaci, rozsah a závažnost potíží, na Vašich představách o tom, kolik času budete sami ochotni investovat
  • dohoda o ceně, platbách a místech setkání
  • stává se, že někdo přichází pouze s nejasným pocitem, že by potřeboval pomoc, ale teprve společným hledáním přicházíme na to, čím bychom se měli na dalších setkáních zabývat, jiní již mají konkrétní představu o svém cíli, ke kterému po vzájemné domluvě směřujeme při dalších setkáních, rozhovorech
  • někteří klienti potřebují jen utřídit myšlenky a již po prvním setkání získají představu o tom, jak dále řešit svoje potíže

Vytvořte si webové stránky zdarma!